>Sameksistensforedragsholder<
 

1. Kan du elske din næste? et foredrag om sameksistens
Der er forskellige opfattelser af, hvad næstekærlighed er. Omfatter det alle mennesker eller kun vores nærmeste? Og hvordan kan vi praktisere næstekærlighed i hverdagen?
Foredraget sætter fokus på, hvordan vi kan skabe mere tilfredsstillende relationer til vore medmennesker. Hvordan vi bliver mere tydelige i vores kommunikation og kan sige JA og NEJ med åben pande så andre ved, hvor de har os. Vi kan vise respekt og bruge vores empati og nysgerrighed. Vi kan stille flere spørgsmål end vi giver svar. Derved kan vi bedre forstå medpartens handlemåde og kan opnå en god kontakt.
Foredraget foregår i en løbende dialog med deltagerne. Der bliver også mulighed for at tage konkrete eksempler op.
(60-120 min.; nødv. hjælpemidler: flipover eller tavle; 3.500 kr. ex. transport)
Foredraget er tidligere holdt: i kirkehøjskoler, til sogneaftener m.m. Jeg holder også kurser og temadage for besøgsvenner m.fl. i emnet.

2. Hverdagskonflikter
Enkle og anvendelige principper for god kommunikation gør det lettere at løse de problemer, som kan opstå i hverdagen.
Det kan være i kirken, i familien, på arbejdspladsen. Mellem ældre og yngre, mellem ansatte og frivillige – ja, i alle sammenhænge hvor mennesker skal omgås hinanden.
Vi kommer ind på forskellige former for konflikter, på hvordan de kan opstå og løses op. Og ikke mindst – hvordan de kan forebygges.
Indholdet bliver tilpasset efter, hvilken gruppe der skal deltage i foredraget og deres særlige interesser.
(60-180 min.; nødv. hjælpemidler: flipover eller tavle. Gerne OH-projektor, men det er ikke en nødvendighed; 3.500 kr. ex. transport)
Foredraget er tidligere holdt: I kirkehøjskoler, til sogneaftener m.m. Jeg holder også kurser og temadage i emnet.

3. Meditation – fakta og fordomme
Jeg har selv mediteret jævnligt siden 1972. Efter min mening er meditation en enkel og meget nyttig måde at skabe nærvær og ro i en stresset hverdag, med alt for mange indtryk.
Er det forsvarligt at bruge meditation på arbejdspladser; som en del af forebyggelse af stress og udbrændthed? Den debat blusser af og til op og den bærer præg af, at de implicerede ikke ved særlig meget om emnet. Meditation kan være ganske neutral, uden en religiøs fundering. Den kan også være kristen, buddhistisk og meget andet.
I løbet af foredraget kan deltagerne selv prøve en enkel grundøvelse i meditation, som de kan tage med sig hjem og bruge i hverdagen, men der er ingen tvang.
(60-120 min.; nødv. hjælpemidler: flipover eller tavle. 3.500 kr. ex. transport)
Foredraget er nyt. Emnet indgår jævnligt i kurser og temadage, som jeg holder i kirker og på andre arbejdspladser.

4. De frivilliges rolle i kirkens liv og vækst
Ved at bruge flere frivillige kan sognets sparsomme ressourcer slå bedre til, og menighedens medlemmer kan blive mere aktive i kirkens fællesskab. Men der er rift om de frivillige, så hvordan man får fat i dem? Og når man har fået dem i tale - hvordan motiverer man dem og får dem til at fortsætte?
De skal vide, hvad de har at gøre med og nogen foretrækker klart afgrænsede opgaver. Andre har gode ideer og vil gerne være medbestemmende. Den gamle type frivillige møder op hver tirsdag og holder ældreklub. Den nye type er engageret i alt mulig andet, men vil sikkert gerne lave sommerfest for børnene.
Ledelse af frivillige er et nødvendigt og vanskeligt kapitel. Jeg giver gode råd og fortæller om mine egne erfaringer. Der er også mulighed for at tage konkrete spørgsmål og problemstillinger op undervejs.
(60-180 min.; nødv hjælpemidler: flipover eller tavle; 3.500 kr. ex. transport)
Foredraget er tidligere holdt: i kirkehøjskoler, til sogneaftener og i det frivillige sociale arbejde. Jeg holder også kurser og temadage i emnet.

Efter den kommunistiske revolution i 1949 landlige forhold stabiliseret. Privat ejendomsret til jord blev ophævet, men hver bonde familie fik en lille jordlod at dyrke. Læs mere her: Kinesisk kvindelivsvilkår

Andre kunstnere:

At lade et par projektiler
At skyde efter indianerne
Bakkesangerinder - 101120d-2004
Har han over for Dem
Jeg vil gøre nytte i dette land
Noget imod at vi tager med
Sagde ikke mere
Stod og stirrede ned
Taler om de tapre mænd
Tog imod cigaretten
Trykkede ham blidt på armen